Розпізнавання голосу

Створення на базі вейвлет-перетворень інформаційно-вимірювальної системи оцінки та захисту мовної інформації

Серед органів мовотворення людини одним з найбільш інформативних для задачі розпізнавання голосу є голосове джерело, плив якого на мовний сигнал характеризується частотою основного тону. Як свідчать досліди, слухова система людини використовує частоту основного тону для розпізнавання голосу з високою достовірністю, але чутлива до низькочастотних шумів, тому виникла ідея використати в якості додаткових ознак спектральні характеристики на відрізках мовного сигналу де спостерігаються екстремуми кореляційної функції частоти основного тону.