Теплоізоляційна шихта

Розробка рецептури вогнетривких футерувань та теплоізоляції печей електродного виробництва

Розроблена нова рецептура вуглецевих сипучих матеріалів для футерування і теплоізоляції високотемпературного обладнання електродної промисловості. Обґрунтовано необхідність заміни багатокомпонентної теплоізоляційної шихти на однокомпонентну на основі кам’яновугільного коксу.