Варламов Г.Б.

Розробка високоефективного та екологічно безпечного водневого теплогенератора для комунальної енергетики

Використання водню в якості палива у контактному теплогенераторі для опалення та гарячого водопостачання дозволить підвищити енергетичну ефективність, екологічну безпеку, надійність та якість систем та процесів теплозабезпечення міст, районів, окремих житлових та промислових зон та сприятиме відкриттю можливості виходу країні на ринки з екологічно чистими технологіями і устаткуванням.

Розробка високоефективної та екологічно безпечної пальникової системи котлів комунальної енергетики

Фотознімок встановленого пальника трубчастого типу (зліва) поруч із штатним пальником

Для парових та водогрійних котлів встановлені відомі вимоги до пальникових систем, а саме: універсальність, надійність, стійкість запалювання і стабілізація фронту горіння в широких межах, забезпечення сумішоутворення заданої інтенсивності, забезпечення повноти згорання газу при мінімальному коефіцієнті надлишку повітря, ремонтопридатність, висока енерго-екологічна ефективність, незначний термін модернізації та окупності. Перераховані вимоги стали основою при розробці проекту пальникової системи для котлів комунальної енергетики.