Розробка високоефективного та екологічно безпечного водневого теплогенератора для комунальної енергетики

Використання водню в якості палива у контактному теплогенераторі для опалення та гарячого водопостачання дозволить підвищити енергетичну ефективність, екологічну безпеку, надійність та якість систем та процесів теплозабезпечення міст, районів, окремих житлових та промислових зон та сприятиме відкриттю можливості виходу країні на ринки з екологічно чистими технологіями і устаткуванням.
Розроблено нові підходи та методологічні основи застосування водневого палива в контактному теплогенераторі для виробництва теплової енергії на об`єктах комунальної енергетики. Завдяки використанню контактного теплогенератора, що працює на водневому паливі, досягнуто високу ефективність роботи обладнання (ККД на рівні 105-106%), отримано екологічно чисте тепловиробництво високої якості через відсутність шкідливих речовин у відхідних газах, з`явилась можливість отримання додаткової кількості води у системі за рахунок хімічної реакції з’єднання кисню з «вільним» воднем у контактній насадці, існує здатність розташування даного теплогенератора безпосередньо у будівлях за рахунок малих розмірів та з`явилась можливість концентрації високих теплових потужностей в невеликому теплогенераторі.
Створено математичні моделі водневого пальникового пристрою мікрофакельного типу та топкової камери у 3-D форматі у сучасному програмному середовищі SolidWorks. Проведені комплексні дослідження аеродинамічних та сумішоутворюючих властивостей водню у елементі, пальнику та топковій камері теплогенератора на моделях у SolidWorks. Розроблено принципову та теплову схеми, конструктивні особливості корпусу та складових частин водневого теплогенератора. Створено науково-методичну базу визначення енергетичної ефективності і економічної оцінки застосування водневого палива в агрегатах контактного типу в системах енерговиробництва. Розроблена технічна пропозиція та рекомендації щодо виготовлення та застосування контактного теплогенератора нового покоління у комунальній теплоенергетиці.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2843.pdf706 КБ