Електричні системи

Розробка математичних моделей вибору оптимальних режимів та перспективного розвитку системо утворюючих зв’язків енергосистем України

Суть розробки полягає у створенні специфічного математичного апарату, за допомогою якого можна здійснювати розв’язання задач оптимізації робочого режиму системоутворюючої мережі дальніх ліній електропередач надвисокої напруги з урахуванням рівномірного розподілу параметрів вздовж довжини таких ліній та оцінювання особливостей хвильових процесів при передаванні по них електричної енергії