Мінерально-гумінові композити

Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку.

Проведено теоретико-експерементальні дослідженя процесу формування багатошарових кристалічно-аморфних наноструктур утворених шляхом масової кристалізації в присутності мікро- та макро домішок на поверхні дисперсної фази в динамічних дисперсних системах.

Визначено умови формування та механізм утворення органо-мінеральних твердих композитів з пошаровою структурою з гомогенних та гетерогенних рідких систем.

Визначено умови проведення безперервного процесу формування органо-мінеральних структур твердих композитів із заданими властивостями.