Ковриго Ю.М.

Автоматичне керування теплоенергетичними об’єктами у змінних режимах роботи

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002291
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Ковриго Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.