Метод канальної оцінки

Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО

Робота присвячена створенню теоретичної бази для розробки й дослідження принципів і методів підвищення пропускної спроможності (ПС) спектрально-ефективних мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу (СШР) шляхом використання технології адаптивної просторово-часової обробки сигналів МІМО (Multiple Input Multiple Output).