ГКС

Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем

Розроблені принципи організації захищених високопродуктивних гетерогенних кластерних систем (ГКС). Розроблений метод адаптивного управління безпекою обчислень у ГКС, що забезпечує динамічну реакцію на потенційні погрози безпеці на основі аналізу нових введених параметрів: ступені довіри до ресурсів ГКС і цінності оброблюваної інформації. Запропонована формальна модель безпечного адміністрування доступу суб'єктів до об'єктів ГКС, яка дозволяє визначити правила доступу суб'єктів до об'єктів ГКС, описати погрози безпеці ГКС і визначити принципи та умови безпечного адміністрування ГКС.