Локальна позиційна навігаційна система підвищеної надійності.

Локальна позиційна навігаційна система підвищеної надійності

Визначено алгоритмічні і технологічні підходи з технологічно-конструктивної та алгоритмічно-програмної інтеграції/комплексування навігаційно - вимірювальних модулів та сенсорів. Проведено патентний та інформаційний пошук відомих технічних та технологічних рішень. Розроблено фізико-математичну модель вирішення навігаційної задачі при використанні встановленої структури локальної навігаційної позиційної системи. Розраховано оптимальні конструктивні параметри та експлуатаційні режими роботи платформи повітряного базування для локальної навігаційної системи. Розроблено навігаційний алгоритм роботи та відпрацювання окремих алгоритмічних операцій. Підібрано технологічне обладнання для підсистем, сенсорів. Розроблено та відпрацьовано технологічний процес комплексування компонентів локальної навігаційної системи. Обрано технологічні підходи з реалізації методів радіонавігації. Розроблено та підібрано обладнання для вирішення навігаційної задачі при використання радіотехнічних засобів.
Визначено обладнання, реалізовано методи та підходи оснащення літаючої платформи локальної позиційної навігаційної системи допоміжними високоефективними джерелами альтернативного енергопостачання, що підвищить надійність та термін польотної експлуатації розроблюваної системи. Розроблено алгоритми узгодженої роботи повітряних сегментів ЛПНС. Розроблено конструкцію платформи повітряного базування для ЛПНС. Реалізовано заходи для підвищення ефективності роботи розроблюваної системи. Розроблено методи інтеграції ЛПНС з супутниковою системою моніторингу та геоінформаційними системами для визначення оптимальних за метеоданими ділянок поверхні можливого розміщення реперних точок та виявлення наземних навігаційних орієнтирів. Розроблено радіотехнічне забезпечення передачі та обробки даних споживачам навігаційної інформації. Виготовлено експериментальний зразок базового модуля ЛПНС наземного (повітряного) базування.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2103.pdf265.5 КБ