СШР

Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості

Розроблено новий узагальнений комплексний підхід до побудови ефективних методів підвищення пропускної здатності (ПЗ) систем широкосмугового радіодоступу (СШР) при забезпеченні необхідної завадостійкості та з урахуванням їх особливостей, що базується на взаємодії смугового і енергетичного ресурсів системи.