Попов В.А.

Технологія інтегрованих енергоефективних енергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації та smart-технологій

Створена методологія та математичне забезпечення для вирішення задач розвитку інтегрованих систем енергозабезпечення на базі розосереджених мікроенергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації