Технологія інтегрованих енергоефективних енергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації та smart-технологій

Створена методологія та математичне забезпечення для вирішення задач розвитку інтегрованих систем енергозабезпечення на базі розосереджених мікроенергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації, що передбачає врахування структури та стану наявної енергетичної інфраструктури регіону, його сировинної бази, потенціалу відновлюваної енергетики, екологічних обмежень та економічних і соціальних ризиків. Виконана розробка та апробація методики визначення структури та параметрів комплексних джерел енергії з врахуванням широкого спектру особливостей умов їх застосування та реально існуючого рівня інформаційного забезпечення. Впроваджена фізична модель діючої мікроенергостанції з комплексним застосуванням джерел розосередженої генерації на базі лабораторії «Джерел розосередженої генерації» ІЕЕ НТУУ «КПІ» при формуванні локальної «інтелектуальної» енергетичної мікромережі корпусу № 22.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2537-p.doc1.04 МБ