Поглинання кисню

Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик

Макет лабораторного зразка програмно-апаратного комплексу  для діагностики стану серцево-судинної системи людини

Вперше розроблено моделі визначення стану ССС за сукупністю показників складу повітря, що видихається (зокрема поглинання кисню, продукції діоксиду вуглецю та фтороводню), урахування яких в сукупності з окисом азоту та двоокисом азоту дозволяє виявити порушення роботи серця при визначенні ішемічної хвороби серця, стенозів мітрального та аортального клапанів.