Системи підтримки прийняття рішень

Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу

Запропоновано новий двокроковий метод інтелектуального аналізу даних, що поєднує теорію мереж Байєса та регресійного аналізу. Метод грунтується на двох множинах математичних методів. Перша множина призначена для побудови топології мережі Байєса та формування ймовірнісного висновку, на основі якого будується прогноз-рішення. Друга множина призначена для створення регресійної моделі із використанням логістичної функції зв’язку, на основі якої обчислюється оцінка прогнозу.