Метод ущільнення

Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних

Розроблено новий узагальнений метод ущільнення алфавітно-цифрових даних при їх поданні у графічно-кодованій формі, який порівняно з відомими статистичними методами для повідомлення обсягом до 2 тис. символів забезпечує зростання ступеня ущільнення даних на 12-20%. Розроблено новий метод підвищення надійності зберігання та зчитування графічно-кодованих даних, що ґрунтується на застосуванні коректувального коду Ріда-Соломона, який дозволяє на порядок знизити обчислювальну складність процесу декодування зчитуваної інформації.