Багатоспектральні ОЕСС

Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

Макет двоканальної ОЕСС

Розроблення математичної моделі інформаційного середовища для виявлення термічних аномалій в поточній фоноцільовій обстановці та технічних засобів дистанційного моніторингу на базі багатоспектральних оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС) дозволяють запобігати аваріям або діагностувати стан об’єктів спостереження під час аварій. Додатні або від’ємні радіаційні контрасти, значення яких перевищують штатні для поточної фоноцільовій обстановки величини, свідчать про можливість або існування аварійної ситуації.