Комплексні покриття

Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах

Теоретично обґрунтуванні можливості комплексного насичення сталей та сплавів титаном, хромом, ванадієм, азотом, вуглецем, встановлені закономірності та особливості формування на поверхні виробів багатошарових покриттів з гетерогенною структурою на основі карбідів, нітридів, оксидів перехідних металів, алюмінію з високим комплексом фізичних, механічних та хімічних властивостей для підвищення виробничих показників деталей машин, інструментів, оснастки.