Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах

Теоретично обґрунтуванні можливості комплексного насичення сталей та сплавів титаном, хромом, ванадієм, азотом, вуглецем, встановлені закономірності та особливості формування на поверхні виробів багатошарових покриттів з гетерогенною структурою на основі карбідів, нітридів, оксидів перехідних металів, алюмінію з високим комплексом фізичних, механічних та хімічних властивостей для підвищення виробничих показників деталей машин, інструментів, оснастки. Визначенні термодинамічні параметри оцінки процесів комплексного насичення сплавів перехідними металами, алюмінієм, азотом, киснем за умов зниженого тиску в середовищі хлору з використанням в якості вихідних реагентів порошків або суміші порошків металів, чотирихлористого вуглецю, деревного вугілля, азоту, кисню. Створені теоретичні основи для розробки нових способів отримання покриттів з унікальним комплексом властивостей. Встановлені структура, фазовий та хімічний склади, кінетика росту нового покоління багатошарових з гетерогенною структурою оксикарбідних, карбонітридних, оксикарбонітридних покриттів за участю інтерметалідів. Досліджено вплив комплексних покриттів на мікротвердість, зносостійкість в умовах тертя ковзання без змащування, жаростійкість, абразивну зносостійкість, корозійну стійкість в різних агресивних середовищах сталей та сплавів. Запропонована модель формування багатокомпонентних покриттів за участю перехідних металів, алюмінію, вуглецю, азоту, кисню.

Схема розробки
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2307-f.doc485.5 КБ