Хижняк В.Г.

Встановлення закономірностей створення дифузійних покриттів на сплавах та взаємозв’язку між їх складом, будовою і властивостями

Показано збільшення триботехнічних характеристик титанових сплавів в умовах тертя без змащування, абразивного зношування, жаростійкості, корозійної стійкості після дифузійного насичення поверхні азотом, вуглецем, киснем, хромом, алюмінієм.
Встановлена можливість інтенсифікації процесів дифузійного насичення за рахунок введення в реакційний простір активаторів, а також попередньою активацією поверхні магнітно-абразивною обробкою, що насичується. Це дозволяє знизити температуру насичення титану та його сплавів до 550-900 0С та зменшити час насичення до 2-3 годин.

Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах

Теоретично обґрунтуванні можливості комплексного насичення сталей та сплавів титаном, хромом, ванадієм, азотом, вуглецем, встановлені закономірності та особливості формування на поверхні виробів багатошарових покриттів з гетерогенною структурою на основі карбідів, нітридів, оксидів перехідних металів, алюмінію з високим комплексом фізичних, механічних та хімічних властивостей для підвищення виробничих показників деталей машин, інструментів, оснастки.