Девулканізація

Розроблення технологій та обладнання для переробки зношених шин та інших гумотехнічних виробів

Черв’ячно-роторний диспергатор-екструдера ДЕКЧЕР-150

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000577, НТУУ «КПІ» - 2471-п.
2. Науковий керівник - доц. Пристайлов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.