Розроблення технологій та обладнання для переробки зношених шин та інших гумотехнічних виробів

Черв’ячно-роторний диспергатор-екструдера ДЕКЧЕР-150

До цього часу матеріальна утилізація не отримала широкого використання внаслідок відсутності сучаснгого перероблювального обладнання для отримання тонкодисперсної гумової крихти (порошку), які могли б бути повторно використані у виробництві гумотехнічних виробів. Виконання роботи дасть можливість удосконалити існуючу технологію та обладнання при реалізації процесів девулканізації та змішування, а також повторно використовувати гумові відходи у вигляді гумовмісної сировини під час одержання гумових виробів та композиційних матеріалів різного призначення, а також знизити шкідливий вплив важко утилізовуваних гумових відходів на навколишнє середовище.

Разом з тим вирішення цих вельми актуальних питань неможливе без ґрунтовних досліджень процесів та обладнання утилізації зазначених відходів і особливо зношених шин, до складу яких зазвичай входить текстильний та металевий корд. Основним вузьким місцем технологічного циклу утилізації є саме процес девулканізації відпрацьованих гумових виробів для отримання крихти або порошку, придатних для використання при виготовленні нових гумотехнічних та інших виробів з полімерних композицій.
Основна науково-технічна ідея роботи полягає у комплексному використанні комбінованого температурно-пружно-деформаційного методу девулканізації шляхом стискання подрібнених відходів гуми з одночасним зсувом і стиранням за певних температур, а також розроблення удосконаленої патентозахищеної конструкції обладнання для реалізації процесу девулканізації подрібнених зношених шин та гумотехнічних виробів і отримання високоякісного порошку та крихти, які могли би бути використані як у чистому вигляді для реалізації процесу повторної вулканізації як добавки до каучуку, так і для одержання інших композицій з певними властивостями.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2471-p.doc681.5 КБ