Клесов О.І.

Псевдорегулярні та спеціальні функції і їх застосування до задач стохастичного аналізу

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001588, НТУУ «КПІ» - 2500-ф.
2. Науковий керівник - д. ф.-м. н., проф. Клесов О.І.
3. Суть розробки, основні результати.