Нові речовини і матеріали

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

1. Номер державної реєстрації – 0110U002422
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002414

2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д.

3. Суть розробки, основні результати

Створення композиційних матеріалів з самофлюсівних сплавів і відхідних твердих сплавів та покриттів з них.

Схема установки для виробування матеріалів на газоабразивний знос

1. Номер державної реєстрації теми – № 110U002327
2. Науковий керівник – к.т.н., проф. Степанчук А.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка принципів побудови математичних моделей та методик проектування виконавчих пристроїв і систем мехатроніки

Ультразвукова проточна кавітаційна камера для гідролізу - екстракції  пектину з рослинної сировини

1. Номер державної реєстрації – 0107U002553
2. Науковий керівник Яхно Олег Михайлович, доктор технічних наук, професор
3. Суть розробки, основні результати.

Створення електромагнiтних наноприладів діагностування точності технологічної системи виготовлення прецизійних деталей приладів

Прилад “Градієнтомір” для комплексної перевірки зонної точності верстатів з CNC

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U002227.
2. Науковийкерівник- д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка вимірювальних перетворювачів витрати природного газу з використанням комп’ютерних технологій параметричного моделювання

1. Номер державної реєстрації: 0109U002631
2. Науковий керівник: к.т.н., доцент Коробко І.В.
3. Результати

Сторінки