Нові речовини і матеріали

Розроблення технології отримання нанокристалічних плівок кремнію на основі аморфного сплаву Si-Sn-C та методів контролю p-n-переходу і структури

Electromask Series 6000

1.Номер державної реєстрації теми - 0112U003168, НТУУ «КПІ» - 2528-п.
2.Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор Якименко Юрій Іванович
3.Суть розробки, основні результати

Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів

Двопараметричний відчутник комплексу, встановлений в складі металообробного CNC верстата

1. Номер державної реєстрації 0111U000713; НТУУ «КПІ» - 2454-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка конструкцій штампового оснащення для реалізації пластичної деформації в процесах холодного листового і об`ємного штампування і отримання виробів з підвищеною надійністю і довговічністю

Спосіб та конструкція штампу для витягування з диференційованим радіальним підпором фланця заготовки

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U001581
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюжний В.Л.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення енергоефективних процесів та обладнання виробництва полімерних труб різного призначення

Фотознімок ванни охолодження технологічної лінії виготовлення полімерних труб, впровадженої в ПП «Науково-виробнича фірма “Компласт”» (м. Київ)

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000575, НТУУ «КПІ» – 2459-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Мікульонок І.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка системи запобігання нештатних ситуацій та їх наслідків для малих пілотованих та безпілотних літаків

Макет системи

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000551, НТУУ «КПІ» - 2458-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технологічних засад точкового контактного зварювання різнорідних матеріалів з гарантованою якістю з’єднань

1. Номер державної реєстрації № 0111U000641, номер реєстрації в університет 2450-п.
2. Науковий керівник докт. техн.наук, професор Рижов Роман Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології формування двошарових ресурсозберігаючих полімерних гофрованих трубних виробів

Відформовані гофри

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000576
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Сідоров Д.Е.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка композиційного складу друкарської фарби та дослідження технології репродукування повноколірних зображень на невсотувальних поверхнях

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001470, НТУУ «КПІ» - 2463-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Величко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

Розробка засад створення нано- та пікосупутників

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002593

2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Збруцький О.В.

3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології отримання орієнтованих плівок нітриду алюмінія з п’єзоелектричними властивостями для організації функціональних МЕМС-структур у складі наноелектронних комірок.

1. Номер державної реєстрації - 0110U002462
2. Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович,
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки