Розроблення автоматизованої системи нормування та аналізування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств

Суть розробки - створення складової автоматизованої системи для управління енергетичними потоками гірничодобувного підприємства з розробленням програмного забезпечення для визначення питомого споживання енергії та його аналізування на основі сучасних математичних методів.

Розглянуті в даній роботі підходи щодо моделювання графіків електричних навантажень можуть застосовуватися в практиці досліджень електромеханічних систем гірничовидобувних підприємств з урахуванням реальних режимів їх роботи. На основі комплексних теоретично-експериментальних досліджень визначено основні напрями енергозбереження в установках циклічної та безперервної дії гірничовидобувного підприємства, створено класифікацію графіків навантажень та надано пропозиції щодо зниження енергоспоживання установками безперервної та циклічної дії гірничовидобувних підприємств, запропоновані рекомендації щодо зменшення споживання електроенергії їх стаціонарними
установками.

Розроблена математична модель аналізування питомих витрат енергетичних потоків з урахуванням впливу різних чинників на питоме енергозбереження. Розроблено енергозберігаючий регульований електропривод змінного струму для механізмів циклічної та безперервної дії гірничовидобувного підприємства. Запропоновано методику та створено програмне забезпечення для визначення енергетичної ефективності застосування електропривода в стаціонарних установках як найбільш енергоємних об’єктах гірничовидобувних підприємств.