Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

Розроблено математичні моделі процесів змішування при неізотермічної течії розплавів полімерних композицій в змішувальних каналах статичного та динамічного типів з урахуванням зміни їх реологічних властивостей від деформаційно-температурного режиму. Розроблено методику та проведено чисельні розрахунки процесів змішування розплавів полімерів з іншими компонентами в змішувальних каналах базових конфігурацій екструзійного та литтєвого обладнання. Розроблено математичну модель профілювання формуючих каналів з урахуванням залежності властивостей композицій від технологічного режиму, а також від часу перебування під дією технологічних факторів.

Розроблено дискретні математичні моделі течії розплавів полімерних композицій в змішувальних каналах з урахуванням взаємозалежності реологічних, теплофізичних властивостей композицій від теплових ефектів, інтенсивності деформування та зміни геометрії робочих каналів: двовимірну на базі методу скінченних різниць та узагальнену тривимірну на базі методу скінченних елементів.

Апробація розроблених математичних моделей здійснювалась при чисельному моделюванні процесів змішування забарвленої та незабарвленої модельних рідин та полімерних термопластичних композицій в типових каналах статичних і динамічних змішувальних елементів. Отримані в результаті чисельного моделювання результати корелюють з відомими результатами аналітичних обчислень та експериментальних досліджень.