Сівецький В.І.

Розроблення технічних рекомендацій по створенню процесів приготування термопластичних полімерних композиційних матеріалів та формування інтелектуальних виробів з них

В результаті виконання роботи розроблена нова технологія виготовленняінтелектуальних полімерних композиційних матеріалів з використанням датчиків, що забезпечують можливість отримання достатнього рівня інформації про стан полімерної композиції та виробів з них для виготовлення на їх основі відповідальних конструкційних виробів. Шляхом числового моделювання встановлені раціональні технологічні параметри процесів введення інтелектуальних датчиків у термопластичний полімерний матеріал методами інжекції та змішування, їх результати підтверджено експериментально.

Розроблення інноваційної технології та устаткування для формування виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів

Розроблена нова технологія та запропоновано нові конструкції пристроїв для виготовлення інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів (ІПКМ), у т.ч. з використанням ультразвуку (УЗ), для енергоощадного і високопродуктивного одержання виробів з інтелектуальних полімерних матеріалів (ІПМ) на їх основі

Технологічні засади одержання високоміцних виробів з конструкційних композиційних матеріалів для спеціального машинобудування

Вирішена важлива народногосподарська задача, пов'язана з науковим обгрунтуванням енергоощадних процесів та обладнання для одержання реактопластичних виробів покращеної якості, у т.ч. спеціального призначення, на основі композицій епоксиполімерів (ЕП), армованих волокнистими наповнювачами (ВН), при комбінованій ультразвуковій дії, а також з прогнозуванням фізико-механічних властивостей одержуваних виробів.

Розроблення високоефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологічних засад процесів виготовлення конструкційних полімерних композиційних матеріалів

Розроблено нові енерго-та ресурсоощадні процеси одержання реактопластичних композицій та конструкційних виробів спеціального призначення на їх основі за рахунок детермінованої ультразвукової дії, а також виготовлення спінених високопоризованих теплоізоляційних матеріалів безперервним екструзійним методом на основі термопластичних полімерів.

Розроблення дискретизованих математичних моделей процесів змішування та формування при приготуванні нових полімерних композицій

Розроблено математичні моделі процесів змішування при неізотермічної течії розплавів полімерних композицій в змішувальних каналах статичного та динамічного типів з урахуванням зміни їх реологічних властивостей від деформаційно-температурного режиму. Розроблено методику та проведено чисельні розрахунки процесів змішування розплавів полімерів з іншими компонентами в змішувальних каналах базових конфігурацій екструзійного та литтєвого обладнання.