Розроблення інноваційної технології та устаткування для формування виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів

Схема інжектуючого пристрою для введення суміші ІД з розплавом:  1 –  черв’ячний пластикатор; 2 – інжекційний циліндр;  3 – формуючий канал головки

1.Розроблена нова технологія та запропоновано нові конструкції пристроїв для виготовлення інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів (ІПКМ), у т.ч. з використанням ультразвуку (УЗ), для енергоощадного і високопродуктивного одержання виробів з інтелектуальних полімерних матеріалів (ІПМ) на їх основі.

2. Досліджено, що на цей час найбільш розробленою є технологія створення ІПМ шляхом використання матеріалів з ефектом пам’яті форми, а також шляхом вбудовування до структури формуємих матеріалів волоконно-оптичних датчиків. Такі датчики дозволяють контролювати процеси, що протікають під час формування інтелектуальних полімерних виробів (ІПВ) з ІПМ, а також відстежувати їх стан під час експлуатації та адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в них, внаслідок впливу чинників навколишнього середовища.

3. Встановлено, що для забезпечення оптимальних умов експлуатації відповідальних конструкційних полімерних виробів останнім часом для їх виготовлення все ширше використовуються ІПКМ, у т.ч. наномодифіковані та з ефектом пам’яті форми. Для серійного виробництва виробів з ІПКМ, що можуть надійно передавати інформацію про їх напружено-деформований стан, необхідно досягти точного позиціонування обмеженої кількості ІД в заданих координатах об’єму виробів в технологічному процесі їх формування. Актуальним є розробка методів та принципових схем пристроїв дозованого позиціонованого введення n ІД.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2923.pdf219.55 КБ