Розробка принципів та засобів інтеграції розподілених інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління на міжкорпоративному рівні

Автори розробили нову технологію, щоб створити інструменти для інтеграції розподілених інформаційних систем (ІС) на базі уніфікованих компонентів з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління. Технологія відрізняється від відомих методів тим, що дозволяє адаптувати ІС між собою та динамічно модифікувати їх процеси обробки, створити конкурентоспроможні програмні засоби, які більш гнучкі при інтеграції. Розроблена оригінальна архітектура мережевої взаємодії на основі вбудованих брокерів трансляції подій та компонентів з підтримкою розподілених сесій корпоративного та міжкорпоративного рівнів.

Перевагою розробленої технології та засобів над системами, що використовуються сьогодні, є значно нижча собівартість обробки даних в ІС та їх розробки. Створено програмні засоби динамічної інтеграції ІС в міжкорпоративному просторі з глобальною ідентифікацією інформаційних ресурсів для віртуальної та хмарної інфраструктур, на базі яких розроблено пілотний програмний комплекс з компонентами проектування програмних засобів, тестування якого показало високу ефективність і стійкість процесів обробки подій при високих навантаженнях (до 2 млн. з’єднань одночасно) з боку клієнтів розподілених інформаційних систем.

Було розроблено принципи інтеграції розподілених інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей, а також стек протоколів і технологій для двостороннього обміну з використанням відкритих стандартів, сумісних з вимогами безпеки корпоративних мереж.

Створені компоненти інтеграції розподілених прикладних інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління на міжкорпоративному рівні мають стати основою створення нових програмних засобів динамічної інтеграції ІС в міжкорпоративному просторі з глобальною ідентифікацією інформаційних ресурсів для віртуальної та хмарної інфраструктур, які у сукупності формують інформаційне ядро цілого кластеру технологій, орієнтованих на інтерактивну взаємодію розподілених додатків з використанням брокерів для обробки та зберігання інформації бізнес-процесів у високонавантажених корпоративних ІТ- системах різних організацій.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2012_2415-p.pdf282.68 КБ