Метамоделі

Розробка архітектури та технології обробки корпоративних розподілених джерел даних у середовищі Cloud Computing на основі метамоделей з їх динамічною інтерпретацією

Розроблено нову Cloud - технологію та відповідну архітектуру «ферми серверів» для ETL – процесів обробки, а також основні компоненти (машина станів та брокер обробки запитів і трансляції подій) системи обробки корпоративних розподілених джерел даних та Web - сервісів підвищеної якості у гетерогенному середовищі Cloud Computing на основі метаданих та засобів ідентифікації об'єктів у «хмарній» архітектурі.

Розробка принципів та засобів інтеграції розподілених інформаційних систем з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління на міжкорпоративному рівні

Автори розробили нову технологію, щоб створити інструменти для інтеграції розподілених інформаційних систем (ІС) на базі уніфікованих компонентів з динамічною інтерпретацією метамоделей обробки та управління. Технологія відрізняється від відомих методів тим, що дозволяє адаптувати ІС між собою та динамічно модифікувати їх процеси обробки, створити конкурентоспроможні програмні засоби, які більш гнучкі при інтеграції.