Розробка архітектури та технології обробки корпоративних розподілених джерел даних у середовищі Cloud Computing на основі метамоделей з їх динамічною інтерпретацією

Розроблено нову Cloud - технологію та відповідну архітектуру «ферми серверів» для ETL – процесів обробки, а також основні компоненти (машина станів та брокер обробки запитів і трансляції подій) системи обробки корпоративних розподілених джерел даних та Web - сервісів підвищеної якості у гетерогенному середовищі Cloud Computing на основі метаданих та засобів ідентифікації об'єктів у «хмарній» архітектурі. Створені відповідні формати запитів та індексації, які використовуються для оптимізації обробки даних, включаючи метамоделі опису, ідентифікації та управління для сховищ, операційних баз даних, інших розподілених джерел інформації корпоративного рівня, на основі нових метрик і метамоделей, параметри і структура яких динамічно інтерпретуються спеціальними алгоритмами зв'язування для управління цими процесами, що дає змогу динамічного перерозподілу таких ресурсів в одному сеансі без перезапуску задачі, а також для обробки прикладних задач незалежно від місця знаходження реального ресурсу для мережі ВНЗ.

Розроблено архітектуру серверів для динамічної інтерпретації метамоделей, для розподілу завдань і для обробки та зберігання даних, включаючи структури їх функціональних модулів на нових спеціалізованих програмних засобах. Інтеграція складових і моделювання нової архітектури, показало можливість побудови високонавантажених систем обробки розподілених даних з використанням означеної технології динамічної інтерпретації метамоделей та підтвердило високу ефективність запропонованих рішень при створенні високопродуктивних інформаційних систем і забезпеченні одночасного доступу до 1,5-2,0 млн. користувачів на кожний прикладний багатоядерний віртуальний сервер.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2013_2522-p.pdf228.02 КБ