Розробка та впровадження віртуальних сервіс-платформ хмарних технологій в сервіс віртуальних персональних кабінетів для науковців

Суть розробки – створити систему віддаленого доступу користувача до засобів його власного робочого кабінету з впровадженням хмарних сервісів з забезпеченням ефекту «віртуальної присутності».
Забезпечити при цьому можливості виконання у віддаленому режимі на сервері всіх тих прикладних програм, які виконуються в локальному кабінеті. Забезпечити доступ з середовища віртуального персонального кабінету (ВПК), як з локального робочого місця, так і з віддаленого, до таких сервісів як: використання програмного забезпечення (SaaS), доступ до віртуальних комп’ютерів (PaaS), створення віртуальних інформаційних структур (IaaS). При цьому не обмежувати можливості ВПК в максимальній мірі: забезпечити інтерактивне двохстороннє аудіо-відео спілкування з колегами, використання локального телефонного та національного мобільного зв’язку, забезпечити доступ до локальної відео-аудіо трансляції, до керування та моніторингу технічними засобами наукових експериментів, природничонаукових та учбових лабораторій.
Розроблено дві реалізація ВПК, що частково відрізняються функціональністю та рівнем інформаційної безпеки: в першій використовується сервер з термінальним доступом, в другій персонально виділена віртуальна машина. Для досягнення повної функціональності система до оснащується апаратними та програмними засобами та інтегрується в хмару організації.

Суттєва відмінність від віртуальних кабінетів, що широко пропонуються в мережі Інтернет, це широка функціональність, яка може розширюватись шляхом додавання нових сервісів, в тому числі і самим користувачем, забезпечуючи ефект віртуальної присутності на робочому місці для користувача і його колег, практично не втрачаючи можливостей реального робочого кабінету.

Розроблено архітектуру апаратних та програмних засобів для реалізації системи ВПК в хмарі організації. Визначено відповідний набір технічних засобів, якими оснащуються сервери ВПК та робочі станції користувачів.

Досліджені шляхи та можливості підключення до локального комп’ютера різноманітних пристроїв та можливості перенесення через IP мережу інтерфейсів (зокрема типу USB) для можливості керування пристроями локального комп’ютера з сервера в віртуальному режимі.

Розглянуті програмні реалізації задачі надання сервісу віртуальних платформ в хмарі організації.
Створено пілотний сервер віртуального кабінету на основі віртуальної машини та підключено до нього пілотний віртуальний кабінет науковця.

Проаналізовано реалізацію платформи ВПК на основі розподіленої операційної системи (DiOS), що дозволить в майбутньому при розробці DiOS з підтримкою графіки та засобів ефективної взаємодії процесів DiOS через канали зв’язку значно розширить функціональні можливості, зняти обмеження на використання апаратних засобів на віддаленому ПК та підвищить ефективність використання комп’ютерних ресурсів системи. ВПК, інтегрований в хмару організації можна вважати інтегрованим сервісом хмари.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2416-p.doc74.5 КБ