Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігоні

Суть полягає в розробці пасивної багатофункціональної вимірювальної системи на основі векторно-фазових методів прийому та обробки гідроакустичних сигналів, що дозволяє випередити за тактико-технічними характеристиками найкращі морські охоронні системи та вимірювальне апаратне обладнання для дослідницьких полігонів. Розроблена вимірювальна система призначена для застосування в морських охоронних системах та вимірювальних полігонах, призначених для дослідження полів шумовипромінювання морських об’єктів. На основі вимірювальної системи розроблено варіанти морських охоронних комплексів та склад обладнання для вимірювальних полігонів.

В результаті виконання науково-дослідної роботи було розроблено конструкторську документацію на уніфікований векторний приймач, в якому використовується спеціально розроблений трьохкомпонентний перетворювач механічних коливань в електричні сигнали. В розробленому перетворювачі в якості інерційної маси було використано рідину (ртуть), що дозволило покращити технічні характеристики векторного приймача.

Розроблено конструкторську документацію на корпусно-механічну частину. Особливістю розробленої корпусно-механічної частини є підвіска, яка забезпечує установку векторного приймача в заданих координатах незалежно від структури дна, при донній постановці, або від кута нахилу підвіски, при постановці на дрейфуючий буй.

Розроблено прийомно-підсилюючий тракт, призначений для прийому сигналів, що надходять від датчика, їх підсилення та перетворення в цифрову форму, а також передачу і прийом даних по інтерфейсу RS485. Запропонована вимірювальна системи може працювати як самостійний пристрій так і в складі більш складної апаратури.

Визначено спектрально-енергетичні характеристики та відмінні риси шумовипромінювання морських об’єктів різного призначення. А також визначено векторно-фазові характеристики та додаткові відмінні риси полі шумовипромінювання підводних/надводних об’єктів та плавців на засобах доставки, що дозволило значно підвищити як вирогідність визначення, так і вирогідність правильної класифікації.

Розроблено структуру алгоритмів виявлення дискрет сигналів комбінованими приймачами. Розроблені фізичні алгоритми для програмного забезпечення, що дозволяє обробляти гідроакустичну інформацію від векторного приймача. Розроблено алгоритм виділення корисного сигналу, який призначений для роботи з сигналами зі значними шумами і передбачає обробку сигналу по кожному каналу як від магнітного запису так і від вимірювальних приладів.

Експериментальні спектри шумів моря та шумовипромінювання морських об’єктів
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2429-p.doc743.5 КБ