Протикорозійний захист конструкційних сталей у воді з високим вмістом продуктів згорання газу та твердого палива в теплогенераторах

Лабораторна установка для проведення корозійних випробувань у трубопроводі з датчиками для вимірювання швидкості корозії і швидкості потоку води, яка моделює умови насичення води вуглекислим газом при спалюванні природного газу.

НДР спрямована на розвиток наукових положень та створення способів захисту від корозії сталевого обладнання та трубопроводів при виробництві і постачанні теплової енергії генераторами нового покоління з підвищеним ККД, які працюють на твердому паливі – вугіллі з прямим контактом димових газів з водою. Використання твердого палива зумовлює високу корозивність води через розчинення в ній агресивних димових газів.

Науковим результатом є запропонований принципово новий комбінований метод, який базується на поєднанні дії органофосфонатних інгібіторів та продуктів анодного розчинення алюмінію і цинку. Встановлено синергетичну дію цих факторів, завдяки яким ефективність протикорозійного захисту підвищується в десятки разів – 30-35. Запропоновано використання оксоаніонів різного типу для захисту сталі від корозії шляхом пасивації.

Визначено:

- межі вмісту компонентів продуктів згорання твердого палива у воді у вигляді їх вищих кислот – сульфатної, нітратної, та вугільної, які не змінюють загального характеру і механізму корозійного процесу на маловуглецевій сталі;
- залежність рН води від концентрації кислот H2SO4 та HNO3 в присутності СО2, що утворюються в наслідок згорання твердого палива і являють собою основний корозійний фактор;
- склад модельного середовища – вода середньої жорсткості і солевмісту зі співвідношенням концентрації сірчаної та нітратної кислот 10:1;
- вплив інгібіторів різної природи на корозію маловуглецевих сталей у модельному середовищі.
Встановлено:
- плівкоутворюючий інгібітор ФЕС (на основі відходів жиро олійного виробництва має більшу ефективність (коефіцієнт гальмування корозії γ = 10) порівняно з комплексоутворюючими інгібіторами на основі органофосфонатів ОЕДФК, ЛВХ 1.1В, ІКВС-2 (γ 4 ÷ 6).
- суміш сполук молібдату та йодату призводить до стійкої пасивації сталі, не викликає локальної корозії у визначених межах рН і дозволяє досягти γ = 14.

На основі проведених досліджень розроблені технологічні рекомендації для промислового впровадження комбінованого способу захисту сталі від корозії в умовах контактного нагріву води.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2662-p.pdf309.15 КБ