Захист від корозії

Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення та полімеризації

Створено та обґрунтовано новий підхід до керування процесами іонізації металів та прогнозування параметрів цих процесів у водних розчинах електролітів, який базується на введенні до складу електролітів речовин (амінокислоти, азоли, карбоксилати, похідні фосфіноксиду, гуанідину, карбоксиметилцелюлози), що утворюють малорозчинні металокомплекси з катіонами металів. Згідно цієї схеми, утворені на поверхні металу фазові шари виконують роль бар’єру, який гальмує подальший процес іонізації (корозії).

Протикорозійний захист конструкційних сталей у воді з високим вмістом продуктів згорання газу та твердого палива в теплогенераторах

Лабораторна установка для проведення корозійних випробувань у трубопроводі з датчиками для вимірювання швидкості корозії і швидкості потоку води, яка моделює умови насичення води вуглекислим газом при спалюванні природного газу.

НДР спрямована на розвиток наукових положень та створення способів захисту від корозії сталевого обладнання та трубопроводів при виробництві і постачанні теплової енергії генераторами нового покоління з підвищеним ККД, які працюють на твердому паливі – вугіллі з прямим контактом димових газів з водою. Використання твердого палива зумовлює високу корозивність води через розчинення в ній агресивних димових газів.