Захист від корозії

Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення та полімеризації

Створено та обґрунтовано новий підхід до керування процесами іонізації металів та прогнозування параметрів цих процесів у водних розчинах електролітів, який базується на введенні до складу електролітів речовин (амінокислоти, азоли, карбоксилати, похідні фосфіноксиду, гуанідину, карбоксиметилцелюлози), що утворюють малорозчинні металокомплекси з катіонами металів. Згідно цієї схеми, утворені на поверхні металу фазові шари виконують роль бар’єру, який гальмує подальший процес іонізації (корозії).

Протикорозійний захист конструкційних сталей у воді з високим вмістом продуктів згорання газу та твердого палива в теплогенераторах

НДР спрямована на розвиток наукових положень та створення способів захисту від корозії сталевого обладнання та трубопроводів при виробництві і постачанні теплової енергії генераторами нового покоління з підвищеним ККД, які працюють на твердому паливі – вугіллі з прямим контактом димових газів з водою. Використання твердого палива зумовлює високу корозивність води через розчинення в ній агресивних димових газів.