Автоматизація моніторингу геологічного середовища в зоні впливу споруд АЕС

Розроблено автоматизовану систему моніторингу геологічного середовища в зоні впливу споруд АЕС, в якій реалізовано задачі моніторингу стану ґрунтів шляхом створення цифрової моделі ґрунтів. Така модель є базою даних реальних та віртуальних свердловин, а також інструментальних засобів її супроводження. Розроблено методики та алгоритми побудови інженерних креслень геологічних розрізів за результатами динамічного зондування та георадарних досліджень. Крім того, вирішені задачі моніторингу стану будівель та споруд проммайданчика.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вдосконаленні математичного забезпечення та алгоритмічної бази засобів автоматизації моніторингу геологічного середовища за даними інженерно-геологічних досліджень на базі нових методів в галузях зберігання та обробки графічної інформації, моделюванні фізичних процесів, методів діагностування стану об’єктів проммайданчика на основі використання продукційних моделей.

Автоматизована система моніторингу об’єктів проммайданчика складається з наступних підсистем:

• моніторингу стану грунтів та об’єктів проммайданчика,
• діагностування стану будівель та споруд проммайданчика,
• прогнозування рівня поверхневих та підземних вод,
• 3D-візуалізації споруд та комунікацій,
• ВЕБ-візуалізації об’єктів проммайданчика.

Отримані результати забезпечують проведення дослідних випробувань системного моніторингу геологічного середовища у зоні впливу споруд проммайданчика АЕС з урахуванням вимог безпечної експлуатації станції. Система також забезпечує підтримку прийняття рішень щодо подальшої експлуатації будівель та споруд на підставі сформованих висновків про стан геологічного середовища. Розроблена система може стати основою для створення промислової версії автоматизованого моніторингу геологічного середовища в зоні впливу споруд АЕС.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2638-p.pdf476.82 КБ