Автоматизована система моніторингу

Автоматизація моніторингу геологічного середовища в зоні впливу споруд АЕС

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001696., НТУУ «КПІ» - 2638-п.
2. Науковий керівник - докт. техн. наук, професор Лук’яненко С.О.
3. Суть розробки, основні результати.