Розвиток методологічних засад інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії в інтегрованих системах з активним споживачем

Розроблено науково-технічні та методологічні засади інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії (складові концепції SmartGrid) в інтегрованих системах енергозабезпечення з активним споживачем. Сформовано наукові аспекти концепції інтелектуальної електроенергетичної системи. Досліджено процеси споживання та генерації електричної енергії в інтегрованих електропостачальних системах, оцінено вплив диференційованих за часом тарифів на формування графіка споживання електричної енергії. Здійснено оцінювання потенціалу керування попитом на електричну потужність/ енергію через систему тарифів на електричну енергію. Розроблено рекомендації щодо оцінювання відповідності тарифних зон доби актуальним проблемам керування попитом на електричну потужність. Розроблено рекомендації щодо побудови систем з гнучкою генерацією та активним споживачем. Запропоновано методику багатокритеріального вибору місць розміщення та параметрів джерел розосередженої генерації, технічні умови підключення їх до систем електропостачання. Створено моделі та алгоритми оцінювання стійкості та надійності інтегрованих систем електропостачання. Розроблено методичне, інформаційне та алгоритмічне забезпечення розв’язання задач залучення оперативних даних при моделюванні процесів в інтегрованих розподільних мережах. Розроблено математичні моделі оцінки ефективності впливу активного споживача на електричну потужність. Проведено аналіз електромагнітної сумісності та особливостей інтеграції різнорідних джерел енергії та елементів інтелектуальної енергетики. Розглянуто задачі використання пристроїв силової електроніки для підключення джерел розосередженої генерації та управління режимами. Запропоновано науково-технічні рішення щодо впровадження нових функцій автоматизованих систем контролю та керування електроспоживанням. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази галузі, відповідні методики, проекти нормативних документів, необхідних для ефективного впровадження концепції інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії та створення інтегрованих систем енергозабезпечення з активним споживачем. Впровадження розробок сприяє ресурсозбереженню, зменшенню збитків споживачів за рахунок підвищення надійності електропостачання та якості електричної енергії, покращенню стану довкілля.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2668-p.pdf197.31 КБ