Розробка засобів із продовження надійної та економічної експлуатації енергогенеруючих об′єктів у маневрених режимах

Зроблено техніко-економічний аналіз наявних та перспективних технологій генерації електроенергії, визначення технічних показників і собівартості виробництва для модернізованих та перспективних енергоблоків. Визначено критерії оптимізації, необхідні технологічні, економічні та режимні обмеження і балансові співвідношення

Розроблено алгоритм подовження експлуатації роторів парових турбін з урахуванням дії крутного моменту та математична модель оцінки крутильних коливань роторів потужних парових турбін. Проведено розрахункові дослідження дії крутильних коливань та оцінки залишкового ресурсу валопроводу парової турбіни К-200-130.

Розроблено конструкторську документацію модулів пальникових пристроїв з інтенсифікаторами процесу горіння. Визначено закономірності дифузійного та кінетичного вигоряння палива в стабілізаторних пальниках. Видано рекомендації щодо розрахунку пальників з інтенсифікаторами горіння із можливістю роботи при зміні коефіцієнта надлишку повітря в широкому діапазоні.

Розроблено концепцію побудови високоякісних автоматичних систем регулювання (АСР) теплоенергетичними об’єктами із використанням теорії оптимізації, стратегії динамічної корекції роботи регуляторів та теорії H, що дозволяє створювати ефективні структурні рішення для систем керування теплоенергетичними процесами у змінних режимах роботи. Запропоновано функціональні структури АСР, що можуть використовуватися на будь-яких технологічних об’єктах із інерційними каналами регулювання.

Розроблено методичне, технічне та програмне забезпечення для комп’ютерної системи, яка оптимізує режими роботи котлів із урахуванням факторів надійності, економічності та залишкового ресурсу. Результати роботи можуть бути використані при реконструкції чи новому будівництві котлів великої потужності теплових електричних станціях та ТЕЦ.

З метою використання золо шлакових відходів котлів ТЕС як техногенної сировини для промисловості та підвищення економічності діючих котлів за рахунок утилізації тепла відхідних газів виконано дослідження складу порівняльний аналіз золошлакових відходів Трипільської, Криворіжської, Ладижінської ТЕС та розроблено рекомендації щодо шляхів утилізації тепла відхідних газів Київської ТЕЦ-5 та Дарницької ТЕЦ (м. Київ) на базі регресивно-кореляційного аналізу результатів експлуатації енергетичних та водогрійних котлів.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2716-p.pdf526.19 КБ