Оптимізація

Розробка засобів із продовження надійної та економічної експлуатації енергогенеруючих об′єктів у маневрених режимах

Зроблено техніко-економічний аналіз наявних та перспективних технологій генерації електроенергії, визначення технічних показників і собівартості виробництва для модернізованих та перспективних енергоблоків

Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор

Розроблено нові методи керування динамічними та статичними потоками у мережах, які ґрунтуються на застосуванні теорії диференціальних ігор та методів оптимізації. Побудовано ефективні методи розв'язування задачі утримання для широких класів лінійних ігор. Введено поняття інваріантних множин для лінійних диференціальних та різницевих ігор утримання, і побудовано мінімальні та максимальні інваріантні множини, з будь-якої точки яких можливий розв’язок задачі утримання в умовах невизначеності. Динаміку описано лінійними рівняннями для дискретного та неперервного випадків.

Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища

Робота присвячена розробці, реалізації та інтеграції методик проектування окремих елементів безпілотного авіаційного комплексу, що пов’язані із проблемами забезпечення потрібних тактико-технічних, експлуатаційних характеристик, характеристик надійності, швидкодії та уніфікації у єдину уніфіковану методику та створення системи прийняття проектних рішень в процесі проектування.