Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища

Робота присвячена розробці, реалізації та інтеграції методик проектування окремих елементів безпілотного авіаційного комплексу, що пов’язані із проблемами забезпечення потрібних тактико-технічних, експлуатаційних характеристик, характеристик надійності, швидкодії та уніфікації у єдину уніфіковану методику та створення системи прийняття проектних рішень в процесі проектування. Призначення роботи полягає у забезпеченні проектних установ єдиною уніфікованою методикою проектування безпілотних авіаційних комплексів що враховує потреби та вимоги кінцевого споживача, а також системою прийняття проектних рішень розробленою спеціально для проектування безплотних авіаційних комплексів цільового призначення.

В процесі виконання роботи визначені критерії вибору оптимальних параметрів безпілотного авіаційного комплексу (БАК) на основі технічних вимог що пред’являються до нього.

Визначено вагові коефіцієнти окремих параметрів безпілотного авіаційного комплексу в залежності від його цільового призначення. В роботі розроблено комплексний підхід щодо оптимізації параметрів безпілотного авіаційного комплексу.

В результаті виконання роботи розроблено програмне забезпечення, що забезпечить автоматизоване визначення оптимальних параметрів безпілотного авіаційного комплексу, в залежності від технічних вимог, що пред’являються до нього, та його цільового призначення.

Розроблено алгоритми визначення параметрів стійкості та керованості безпілотного авіаційного комплексу у польоті та розроблено апаратний комплекс для визначення параметрів стійкості та керованості у польоті.
Розроблено підхід до вибору засобів автоматизованої посадки безпілотного авіаційного комплексу в залежності від його характеристик та цільового призначення.

Розроблені методи та методики дозволять проектним організаціям з мінімальними затратами часу створити нові завершені комплекси призначені для вирішення конкретних задач, у яких є велика потреба ринку через високий економічний ефект використання безпілотних авіаційних комплексів.

Отримані наукові та практичні результати використані при вирішенні науково-технічної задачі оптимізації параметрів безпілотного авіаційного комплексу з метою підвищення ефективності його використання, що дозволить покращити тактико-технічні та експлуатаційні характеристики спеціалізованих безпілотних авіаційних комплексів.

Макет вимірювальної  системи
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2660-p.pdf334.91 КБ