Збруцький О.В.

Створення дистанційно керованої платформи мобільного робота розмінування високої прохідності і маневреності

Розроблена концепція створення малогабаритних універсальних базових шасі робота високої прохідності та маневреності, яка поєднує мінімізацію габаритів і ваги мобільних роботів, здешевлення у виробництві робототехнічного комплексу завдяки зниженню ресурсо- та матеріало- ємності, значне розширення сфери використання мобільних роботів на сфери, де традиційна великогабаритна техніка не може бути застосована, реалізація якої базується на застосуванні кінематичних схем шасі, що забезпечують високу прохідність на пересіченій місцевості та у будинках з можливістю долання типових перешкод (еска

Комплексне використання групи безпілотних літальних апаратів для задач промислово-екологічної розвідки

Розроблені нові алгоритми комплексного керування групою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Розроблено та реалізовано систему керування для забезпечення комплексного використання групи БПЛА на основі використання систем технічного зору. Відпрацьовано алгоритми та засоби системи наведення які встановлюються на борту кожного БПЛА і реалізують розроблені алгоритми виділення на багато спектральному знімку контурних ліній об’єктів та ідентифікації їх за їхніми картографічними образами.

Розробка GPS-систем керування орієнтацією надмалих космічних апаратів

Розроблено новий принцип побудови системи керування орієнтацією надмалого космічного апарату (НКА), який базується на визначенні просторової орієнтації НКА за інформацією з багатоантенної GPS-системи та подальшому її використання у контурі керування двигуна-маховика (ДМ) – виконуючого елемента системи керування кутовим рухом НКА. Відпрацьовані методи і алгоритми визначення просторової орієнтації НКА, а також методи і алгоритми формування сигналу кутового прискорення, що дозволить значно розширити точносний ресурс ДМ.

Розроблення методів структурної оптимізації тонкостінних аерокосмічних конструкцій

Конструкції з тонкостінних металевих труб мають все більше поширення в конструкціях сучасних легких літальних апаратів, як пілотованих так і безпілотних завдяки своїй винятковій технологічності, міцності та високому ресурсу. Водночас, масова ефективність конструкцій з тонкостінних металевих труб залишається відносно низькою в порівнянні з традиційними авіаційними конструкціями.

Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища

Робота присвячена розробці, реалізації та інтеграції методик проектування окремих елементів безпілотного авіаційного комплексу, що пов’язані із проблемами забезпечення потрібних тактико-технічних, експлуатаційних характеристик, характеристик надійності, швидкодії та уніфікації у єдину уніфіковану методику та створення системи прийняття проектних рішень в процесі проектування.

Розробка системи запобігання нештатних ситуацій та їх наслідків для малих пілотованих та безпілотних літаків

Проаналізовано причини виникнення нештатних та небезпечних ситуацій при експлуатації безпілотних літаків та літаків загального призначення, які пілотуються одним пілотом. Це дозволило визначити ряд заходів, виконання яких приведе до зменшення небезпечних ситуацій в процесі польоту вказаних повітряних суден, а саме: проведення своєчасного технічного обслуговування, моніторингу фізичного і психологічного станів пілота при його керуванні літальним апаратом, правильній і своєчасній оцінці погодних умов, дообладнання літального апарату допоміжними / резервуючими пристроями та системами.

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

Створення на базі мікросупутників як надмалих космічних апаратах космічних  мікролабораторії значно  підвищує ефективність використання космічних апаратів та залучення до космічних експериментів більшої кількості користувачів за рахунок вдосконалення космічних апаратів та впровадження сучасних інформаційних технологій. Розроблено загальну методологію аналізу та синтезу структур компонентів віртуальної лабораторії з урахуванням особливостей побудови бортової системи збору, обробки інформації та керування, особливостей наукових приладів та систем мікросупутника.