Проектування технологічних процесів та устаткування для одержання традиційних і наномодифікованих реактопластичних полімерних композиційних матеріалів

Розроблена нова технологія виготовлення наномодифікованих полімерних композиційних матеріалів з використанням ультразвуку для енергоощадного і високопродуктивного одержання полімерних композиційних матеріалів.
Здійснено попереднє обґрунтування та проведено експериментальну перевірку ефективності одержання традиційних і наномодифікованих вуглецевими нанотрубками реактопластичних полімерних композиційних матеріалів шляхом детермінованого застосування низькочастотної УЗ-кавітації. Розроблена нова методика одержання традиційних і наномодифікованих реактопластичних полімерних композитів із застосуванням низькочастотної ультразвукової кавітації.
Встановлено, що таку дію можливо здійснювати як при приготуванні традиційних рідких полімерних зв’язуючих, так і для процесів одержання нанокомпозитів, таких як деагломерація, диспергування і гомогенізація. Проведені результати досліджень показали, що така дія може привести до покращення міцнісних властивостей кінцевих затверділих традиційних полімерних композитів щонайменше на 10-15%, а нанокомпозитів – орієнтовно удвічі.
Отримано експериментально-статистичні залежності за кавітаційних режимів при одержанні традиційних полімерних композитів з поліпшеними експлуатаційними властивостями. Отримані адекватні експериментально-статистичні моделі призначені для здійснення направленого вибору режимних параметрів базових ресурсо- та енергоощадних і високопродуктивних процесів одержання полімерних композиційних матеріалів, таких, як приготування полімерних композицій з використанням низькочастотної УЗ-кавітації. Використання цих моделей дозволить оптимізувати конструктивне оформлення просочувального устаткування і впровадити найбільш ефективні технологічні режими при зниженні витрат коштів і часу, що сприятиме розвитку вітчизняної промисловості традиційних та наномодифікованих полімерних композиційних матеріалів.
Розроблені методологічні аспекти геометричного параметричного моделювання до проектування елементів УЗ-технологічного обладнання для формування реактопластичних полімерних композитів. Створена нова методика структурно-параметричного геометричного моделювання елементів ультразвукового технологічного обладнання (концентраторів, випромінювачів) та технологічного процесу просочення.
Розроблена технологічна інструкція та проаналізовані напрями підвищення експлуатаційних властивостей традиційних і наномодифікованих реактопластичних полімерних композитів із застосуванням ультразвукової обробки.

Експериментальний вузол для УЗ - обробки за допомогою концентратора поздовжніх УЗК
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2836.pdf987.25 КБ