Наукові і технологічні основи створення сучасних технологій і оснащення комплексного ресурсозберігаючого формоутворення вісесиметричних виробів

Вирішена важлива науково-технічна задача, яка пов’язана з створенням концепції комплексної (одночасної) дії на заготовку шляхом формоутворення з локалізованим осередком деформації та формуванням центрального отвору з мінімальним рівнем остаточної обробки із зняттям шару металу, а також забезпеченням поліпшених механічних властивостей за рахунок модифікації структури матеріалу; розробки нових енергоефективних технологій отримання деталей з центральною порожниною із суцільних заготовок; створення методик технологічних розрахунків; енергосилового дослідження та комп’ютерним моделюванням розроблених процесів і оснащення; - визначення і усвідомлення нових можливостей в застосуванні методів локального ротаційного формоутворення та технологічного обладнання.
Виконання вказаних завдань дозволило створити ресурсозберігаючі технологічні процеси і оснащення, які відповідають сучасним вимогам: - надання виробництву та виробам властивостей, що забезпечують новий рівень якості та ін.; - зменшення витрат металу за рахунок зменшення припусків на подальшу обробку та максимальне наближення форми заготовки до готової деталі; - економія енерговитрат за рахунок використання напівгарячого та холодного штампування; - зменшення витрат на обладнання та інструмент за рахунок використання нових технологічних схем та раціональних конструкцій; - створення технологічних процесів і устаткування, що відповідають високим вимогам безпеки і умов праці; - можливість механізації і автоматизації; - створення автоматизованих комплексів і обладнання на базі нових технічних і технологічних рішень.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2864.pdf489.97 КБ