Автоматизація проектування та прогнозування працездатності черв’ячних фрез

Реалізовано принципово новий підхід до вирішення задач автоматизованого проектування інструментального забезпечення для зубооброблення у вигляді САПР, яка в комплексі розглядає проектування черв’ячних фрез, аналіз умов його експлуатації, прогнозування експлуатаційних властивостей, аналіз та вибір доцільного варіанту з точки зору технології виготовлення та геометрії зубооброблювального інструменту, створення тривимірних моделей для контролю.
Теоретичною основою розробки є узагальнення методів багатьох досліджень в області проектування різних типів різальних інструментів та методів, що використовуються при розробці інформаційний технологій проектування, аналізу та контролю виробів машинобудування. Робота виконана на нових підходах визначення геометричних параметрів та завантаження різальної частини зубооброблювального інструменту, а саме в статичній та кінематичній системі координат, що відтворюють реальні значення цих параметрів в процесі різання таким інструментом. Визначення завантаження та геометричних параметрів різальної частини зубооброблювального інструменту в кінематичній системі координат дало можливість прогнозувати працездатність такого інструменту.
Автоматизації проектування черв’ячних фрез виконана з врахуванням просторової теорії формоутворення зубчастих коліс черв’ячними фрезами, що дозволило на стадії проектування цього інструменту визначати вплив його конструктивних і геометричних параметрів та параметрів процесу нарізання зубчастих коліс на точність черв’ячних фрез, аналізувати завантаження різальних кромок в процесі роботи цього інструменту і за рахунок цього отримати можливість створення черв’ячних фрез підвищеної точності, працездатності і продуктивності. Отримані в САПР 3D моделі можуть бути використані як аналітичні еталони при автоматизованому контролі їх після виготовлення на координатно-вимірювальних машинах.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2842.pdf279.76 КБ