Формування фазового складу, структури плівок FePd, FePt – середовища магнітного запису і зберігання інформації підвищеної щільності

Створені наукові основи формування нанорозмірних, термічно стабільних плівок на основі FePd, FePt з магнітно-твердою фазою L1 о . Запропоновано новий науковий підхід щодо застосування механічних напружень в нанорозмірних плівках на основі FePt і FePd для керування температурою хімічного упорядкування, формуванням фазового складу, структури та магнітними властивостями. При осадженні плівок методами фізичної конденсації, контролювати початковий напружений стан у шарі Fe 50 Pt 50 плівкової композиції Fe 50 Pt 50 /Ме/Fe 50 Pt 50 , де Ме -(Au, Ag, Cu) можна зміненням товщини, кількості додаткових шарів металу, іх розташуванням, типом підкладки (SiO 2 (100 нм)/Si(001) або Al 2 O 3 ), швидкістю нагріву та газовим середовищем відпалу (вакуум, азот, Ar + 3 at.% H і H 2 ). Розроблені практичні рекомендації щодо контролю процесів хімічного упорядкування при твердофазній реакції А1 → L1 о за рахунок зміни рівня і знака механічних напружень в плівках. Отримано нанорозмірні плівки на основі FePt і FePd зі зниженою температурою формування фази L1 о та підвищеною термічною стабільністю фазового складу і структури, а також поліпшеними магнітними властивостями  збільшеними H c,, M s , M r , орієнтацією вісі легкого намагнічування с перпендикулярно, або паралельно площині плівки. Застосування цих плівок в якості середовища магнітного запису дозволить підвищити щільність магнітного запису термоактивованим методом та стабільність зберігання інформації.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2915.pdf323.1 КБ