Розширення паливної бази та поліпшення екологічних показників стаціонарних і самохідних систем з дизелями шляхом застосування газодизельного циклуформату CubeSat з терморегулюючими стільниковими каркасами сонячних батарей»

Розроблено універсальну газодизельну систему живлення з мікропроцесорним керуванням (МПСЖ) для конвертації дизелів стаціонарних та транспортних установок середньої потужності, в тому числі двигунів військової техніки, для роботи за газодизельним циклом, яка дозволяє поліпшити енергетичні та екологічні показники двигуна, зменшити споживання дизелями більш вартісного дизельного палива і залучити до паливного фонду дешеві екологічно чисті газові палива.
В розробленій системі реалізовано розподільне фазне впорскування газу по циліндрам. Що дозволяє покращити процес згоряння робочої суміші на часткових навантаженнях, а саме за рахунок зміни фази впорскування циклової порції газового палива залежно від навантаження і швидкісного режиму двигуна формувати газоповітряну суміш в камері згоряння дизеля не гомогенну, а розшаровану з різними коефіцієнтами надлишку повітря, що сприяє більш повному згорянню збідненої суміші та зменшити викиди основних токсичних компонентів (NOx, CO, CH) у відпрацьованих газах двигуна. Регулювання запальної дози дизельного палива додатковим механізмом залежно від режиму роботи двигуна дозволяє досягти 70…80% заміщення дизпалива газом.
Розроблено математичну модель робочих процесів системи газоподачі МПСЖ. За результатами проведеного моделювання виконано оптимізацію конструктивних і регулювальних параметрів газового редуктора-регулятора, інжекторних форсунок та циклограми розподільного впорскування газового палива до двигуна.
Розроблено технічну документацію, за якою виготовлено оригінальні вузли, блоки і агрегати дослідного зразка розробленої МПСЖ для дизеля Д 245.7.
Проведено дослідження автомобіля ГАЗ-3309 на стенді (мод. 4819 ВМ) тягових властивостей автомобілів з дослідним зразком розробленої газодизельної системи живлення в ДП «Державтотранс НДІ проект».
Отримано висновок технічної експертизи для застосування МПСЖ на транспортних засобах в Україні.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2928.pdf210.98 КБ