Система запобігання кіберзлочинності у відкритих інформаційних ресурсах на стадії формування контенту

«Публічна інформація у формі відкритих даних» — це публічна інформація у форматі, який дає можливість виконувати її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її дальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати й регулярно оновлювати її на державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. Відповідна інформація є дозволеною для її дальшого вільного копіювання, опублікування, використання та розповсюдження. За таких обставин потенційні зловмисники за допомогою методів аналізу даних можуть віднайти приховані закономірності, структури розподілу даних, виявити й мати
безпосередній доступ до інформації з обмеженим доступом, якщо така міститиметься у відкритих даних, зокрема й у неявному вигляді. Навіть вилучення, перед оприлюдненням даних, відповідних атрибутів не гарантує схоронності інформації. Методи забезпечення групової анонімності даних дають змогу захистити інформацію про групи осіб, наприклад, інформацію про територіальний та інші типи розподілів. Зважаючи на велику кількість відкритих інформаційних ресурсів в Україні, а саме: сайти юридичних і фізичних осіб, бази даних, державні й корпоративні реєстри, інформаційні сховища та інформаційні колектори, ресурси громадських організацій і соціальних мереж тощо, у яких розміщують відкриті дані, що можуть містити інформацію з обмеженим доступом, нагальною є потреба забезпечення захисту такої інформації. Застосування для цього методів і засобів технічного захисту інформації є просто неможливим, оскільки дані є відкритими й доступними для широкого кола користувачів. Таким чином, актуальною і доцільною є задача розроблення моделей, методів та інформаційних технологій, що дозволять створити систему запобігання кіберзлочинності у відкритих інформаційних ресурсах. Розроблені математичні моделі забезпечення індивідуальної та групової анонімності мікрофайлів (для даних, що можуть містити інформацію з обмеженим доступом) та методи забезпечення анонімності даних, які не передбачають участі експерта в оцінюванні якості одержуваних результатів. Також розроблено структурне представлення та архітектуру інформаційної технології запобігання кіберзлочинності у відкритих інформаційних ресурсах на стадії формування контенту. У відповідності до Державних стандартів розроблене організаційне, інформаційне, математичне та технічне забезпечення інформаційної технології запобігання кіберзлочинності у відкритих інформаційних ресурсах на стадії формування контенту із застосуванням методів індивідуальної та групової анонімізації на рівні абсолютних та відносних даних. Застосування цієї інформаційної технології дасть змогу значно розширити кількість наборів даних, доступних для публічного дослідження, що, у свою чергу, дасть змогу суттєво зменшити суб’єктивізм під час планування соціально-економічного розвитку країни.

Експеримент (модель на основі сторонніх даних)
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2029.PDF498.56 КБ