Розробка та дослідження засобів тепловідведення від передавальних модулів підвищеної потужності для антенних систем перспективних РЛС.

Близько 70-75 % енергії, що споживається в елементах передавальних модулів (ПМ) активних фазованих антенних решіток (АФАР), виділяється у вигляді теплоти, яка при недостатній ефективності тепловідведення може призвести до перегріву елементної бази та зниження надійності роботи РЛС. Забезпечення нормального теплового режиму ПМ АФАР ускладнюється через високу щільність упаковки електронних компонентів всередині ПМ. Перехід на нову, більш потужну, елементну базу призводить до того, що існуючі повітряні системи охолодження не можуть забезпечити нормальний тепловий режим активних елементів базових конструкцій ПМ з конвективним теплообмінником і потребують застосування нових, більш ефективних, засобів тепловідведення.
В даній роботі розроблено та досліджено нові засоби тепловідведення від активних елементів ПМ АФАР, що працюють за різними видами теплообміну (випаровувально конденсаційного та конвективного), комбінування яких в одному корпусі ПМ дозволило розосередити локальні потужні теплові потоки від активних елементів ПМ на більшу поверхню конвективного теплообмінника без збільшення його габаритних розмірів і знизити температуру в місцях встановлення активних елементів до 20,3 °С при збільшенні потужності елементів вдвічі, порівняно з базовим варіантом ПМ.
В результаті роботи розроблено ескізну конструкторську документацію на запропоновані засоби тепловідведення, виготовлено експериментальні зразки та виконано комп’ютерне і експериментальне моделювання їхніх теплових характеристик в широкому діапазоні зміни потужності елементів, витрати та температури охолоджуючого повітря, кутів нахилу відносно горизонту.
На основі отриманих графічних залежностей теплових характеристик комбінованого конвективного теплообмінника з вбудованими тепловими трубами від потужності імітаторів активних елементів ПМ та витрати охолоджуючого повітряного потоку розроблено інженерну методику розрахунку та рекомендації щодо використання отриманих результатів.

Розробка та дослідження засобів тепловідведення від передавальних модулів підвищеної потужності для антенних систем перспективних РЛС.
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2114.pdf594.46 КБ