Інжинірингові аспекти функціонування системи енергоменеджменту об’єктів житлово-громадської сфери

Авторами продовжено попередні дослідження, що були спрямовані на створення науково технічних рішень для розробки та впровадження систем енергетичного менеджменту в галузі освіти, методик енергетичного оцінювання та сертифікації будівель, типових структур систем контролю, обліку та керування, алгоритмічного та програмного забезпечення інформаційних систем управління процесами енерговикористання, виконання енергетичного моделювання репрезентативних приміщень будівлі або будівель простої конструкції з врахуванням впливу кліматичних параметрів, режимів роботи системи опалення та вентиляції. Розроблено комплекс, що поєднує динамічні моделі енергетичного стану будівлі і теплового комфорту людини, що дозволяє визначати динаміку зміни їх характеристик та взаємодії між ними. Створено багатофакторні нелінійні інерційні регресійні моделі для аналізу та прогнозування рівня опалення та температури повітря в будівлі. Удосконалено методику розрахунку природного повітрообміну в будівлях. Проведено енергетичне математичне моделювання будівель з врахуванням фактичного природного повітрообміну для різних типів віконних конструкцій.
Створено математичні моделі багатоповерхових будівель складної архітектурної форми, що дозволяє врахувати більш складні форми повітрообміну та енергетичної взаємодії між зонами з різною орієнтацією, рівнем теплового захисту та характеристиками інженерних систем; розроблено інструментарій для функціонування системи енергоменеджменту для кінцевих споживачів житлово-громадської сфери. Для уточнення параметрів моделювання та співставлення і верифікації результатів проведено енергетичні обстеження пілотних будівель з визначенням розосереджених локальних даних по умовах експлуатації, а саме комфортності, енергоспоживанню та ін. Уточнено положення та методики організації систем енергоменеджменту, методи та моделі організації теплопостачання з використанням локальних ринків теплової енергії. Відповідно до вимог нещодавно прийнятих законів України, актуальним на сьогодні є підвищення якості управління енерговитратами будівлі і взаємозв’язок показів комерційного вузла обліку з витратами окремих споживачів будівлі. Розроблено рекомендації для створення первинної бази даних і подальшого управління енергоспоживанням багатоквартирних будівель, а також розподілу витрат між окремими споживачами залежно від технічних, експлуатаційних характеристик та соціальних факторів; технологію моніторингу енергоспоживання та моделі для прогнозування енергетичних характеристик будівель для оперативного контролю і реагування на зміну умов експлуатації.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2205.pdf263.7 КБ